Vatrogasna oprema

Da bi garantovali bezbednost, sigurnost i odgovornost prema ljudskom životu kao i prema imovini, zakoni koji uređuju oblast protivpožarne zaštite moraju se poštovati. Opasnost od požara može se sprečiti korišćenjem samo proverene verifikovane opreme

Više o našim uslugama...

Protivpožarni aparati

Naš proizvodni program može se podeliti u nekoliko oblasti: hidrantske armature, vatrogasna creva, protivpožarne aparate, ormare za hidrante, prve pomoci i ostala oprema koja se koristi.

Više o proizvodima...