Vatrogasna oprema | Vaz doo pp oprema

Hidrantski ormari

Vatrogasne i hidrantske armature

Vatrogasna creva 

Protivpožarni aparati

Ormar za vanredne situacije

Vatr. crevo Ø25/16 bar /15m sa liv. spojk "Jablanica" Vatr. crevo Ø25/16 bar /20m sa liv. spojk "Jablanica" Vatr. crevo Ø52/12-16 bar/15m sa liv. spojk "Obnica" Vatr. crevo Ø52/12-16 bar/20m sa liv. Spojk "Obnica" Vatr. crevo Ø52/12-16 bar/30m sa liv. spojk "Obnica" Vatr. crevo Ø52/16-22 bar/15m sa liv. spojk "Jablanica" Vatr. crevo Ø52/32 bar/15m sa kov. spojk "Kolubara" Vatr. crevo Ø75/16-22 bar/15m sa liv. spojk "Jablanica" Vatr. crevo Ø75/16-22 bar/20m sa liv. spojk "Jablanica" Vatr. crevo Ø110/ 12-16 bar/15m sa liv. spojk "Obnica" Vatr. Crevo Ø110/12-16 bar/20m sa liv. spojk "Obnica" Vatr. crevo Ø25 16 bar kov. spojka 15m "jablanica" Vatr. crevo Ø75 16-22 bar kov. spojk 15m "jablanica" Vatr. crevo Ø75 32 bar kov. spojk 15m "kolubara" Vatr. crevo Ø110 16 bar kov. spojk 15m "jablanica" Vatr. crevo Ø25 16 bara liv. spojka 15m "Gradac" Vatr. crevo Ø52 22 bara bez spojki 15m "Gradac" Vatr. crevo Ø52 22 bara sa spojkama 15m "Gradac" Vatr. crevo Ø52 22 bara sa kov. spojkama 15m "Gradac" Vatr. crevo Ø75 16 bara bez spojki 15m "Gradac" Vatr. crevo Ø75 16 bara sa spojkama 15m "Gradac" Vatr. crevo Ø75 16 bara sa kov. spojkama 15m "Gradac" 

Spojke stabilne A, B, C, D Potisne spojke A, B, C, D Usisne spojke A, B, C, D Slepe spojke A, B, C, D Reducir spojke A/B, B/C, C/D Spojke za hidrant Mlaznica obicna B, C, D, Univerzalna mlaznica C Turbo mlaznica C Mlaznica za penu Ventil hidrantski C, B, D Usisna korpa A, B, C Hidrantski nastavak A/A, A/2B, A/B, B/2B, B/B. B/C, C/2C, C/C, Nadzemni hidrant prohronski Nadzemni hidrant liveni Podzemni hidrant Sabirnica A/2B, B/2C Razdelnica B/B2C i dr. Kljucevi ABC, C, ključ za nadzemni ključ za podzemni hidrant Zaptivači

Ormar za nadzemni hidrant lim/ inox sa pratećom opremom Ormar za podzemni hidrant lim/ inox Ormar OH-1 lom/ inox Ugradni OH-1 lim/inox Kombinovani ormar za pp aparat i hidrant

PP Aparat S-1 A SRPS Z.C2.035 prah ABC 40% 1kg PP Aparat S-2 A SRPS Z.C2.035 prah ABC 40% 2kg PP Aparat S-3 A SRPS Z.C2.035 prah ABC 40% 3kg PP Aparat S-6 A SRPS Z.C2.035 prah ABC 40% 6kg PP Aparat S-9 A SRPS Z.C2.035 prah ABC 40% 9kg PP Aparat CO2-5 SRPS Z.C2.040 CO2 gas 5kg Fe 36 2 kg za racunare SRPS Z.C2.040 EKO gas 2kg Fe 36 6 kg za racunare SRPS Z.C2.040 EKO gas 6kg PP Aparat S-50 A SRPS Z.C2.040 prah ABC 40% 50kg PP Aparat S-100 A SRPS Z.C2.040 prah ABC 40% 100kg APP Aparat S-6 A SRPS Z.C2.035 prah ABC 40% 6kg sa CO2 bočicom PP Aparat S-9 A SRPS Z.C2.035 prah ABC 40% 9kg sa CO2 bočicom PP Aparat CO2-10 SRPS Z.C2.040 CO2 gas 10kg PP Aparat CO2-20 SRPS Z.C2.040 CO2 gas 20kg PP Aparat CO2-30 SRPS Z.C2.040 CO2 gas 30kg Ormar aparata S-6 puna vrata 290x540x250 Ormar aparata S-6 bravica i staklo Ormar aparata S-9 bravica 290x665x250 Ormar aparata S-9 bravica i staklo Ormar aparata CO2-5 bravica 290x840x250 Ormar aparata CO2-5 bravica i stak Ormar aparata S-50 800x800x1300 Naprtnjača aparat VP-25 Stalak za aparat Navlaka za aparat S6 Navlaka za aparat S9 Navlaka za aparat S50 Delovi za pp aparat ABC-E 40% Prophos Hemical ABC-E 40% Prophos Hemical ABC-20% Prophos Hemical ABC-20% Prophos Hemical

 

100% najniža cena za proizvod aterstiran i odličnog kvaliteta. Vršimo isporuku i šaljemo, proizvod možete takodje sami podići.

PP aparati, servisiranje, hidrantski ormari, vatrogasna creva, spojnice, hidranti, panik rasveta, znakovi upozorenja. Nudimo najveci i najpovoljniji izbor kvalitetne vatrogasne opreme

 

 

POZOVI NAŠ BROJ ODMAH

ILI DRUGI BROJ